Logo

Vücut ve Postür Analizi

Vücut ve Postür Analizi

Vücut ve Postür Analizi

Vücut bölümlerinin anatomik olarak birbirleri ile ilişkilisi ve düzenidir.  Vücudun her hareketinde eklemlerin aldığı pozisyonların birleşimi olarak da tanımlanmaktadır .

Hiç şüphesiz postür, genel görünüş için anlamlı bir göstergedir. Vücutta ki dengeyi sağlayan kasların güçsüz kalması ve kısalması sonucu vücut simetrisi bozulmakta ve bir çok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir.  Ayrıca, antrenman programlarının postür analizi yapıldıktan sonra çıkarılması  özellikle omurganın korunması ve sakatlama risklerini azaltma açısından önemlidir .

Postür, kendi içerisinde aktif ve inaktif olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. İnaktif Postür, dinlenmek veya uyumak için alınan postür şekilleridir. Aktif postür ise, dik duruş ve hareketler esnasında oluşan duruşları kapsar. Bu postürleri devam ettirmek için birçok kasın entegre çalışması gerekir.

Postür Analizi Neden Önemlidir?

Postür analizi ayakta dik duruş pozisyonunda değerlendirilir ve bu değerlendirmede temel olarak şunlar amaçlanır;

 
  • Kişilerin postür bozukluklarını belirleyerek, postür düzeltici egzersiz  programının hazırlanmasında yardımcı olur.
  • Kronik bel-boyun ağrılarında sorunlu vücut bölümlerini  belirlemek ve nedenini tespit etmek.
  • Sporcularda yapılan tek taraflı yüklenmelerin neden olduğu fiziksel yapıdaki değişikliklerin zayıf ve güçlü yanlarını belirlenmesini sağlar ve bu doğrultuda antrenman programlarının hazırlanmasına bir bakış açısı kazandırır.
  • Sportif sakatlıkların diğer vücut mekanizmalarını etkileme düzeylerini belirleyerek  sonra oluşabilecek sakatlıklardan korunulmasına yardımcı olur.

Postür Analizi Nasıl Yapılır?

Postür Analizi merkezimizde, önden (anterior), yandan (lateral) ve arkadan (posterior) olmak üzere üç yönden yapılmaktadır. Postürde kriter olarak standart (iyi) ve kötü postürler göz önüne alınır ve kötü postüre yönelik düzeltici egzersiz programı çıkartılır.

Standart (İyi) Postür Nedir?

Fizyolojik ve biyomekanik yönden standart (iyi) postür, minimum çaba ile vücutta maksimum yeterliliği sağlayan duruştur. Vücudun görünüşü güzel, duruş ve dengesi iyi, eklemler üzerindeki zorlanması az, organların yeterli ve düzgün çalışabilmelerini sağlayan, kişinin kendini yormadan gevşek olarak aldığı bir postürdür. Diğer bir deyiş ile standart postür (iyi postür) vücudun maksimum yeterlilikte kullanımı ve stresin mümkün olduğunca minimum düzeyde tutulduğu postürdür.

Kötü Postür Nedir?

Fizyolojik ve biyomekanik yönden bir de kötü postür vardır. Kişiler için yetersiz bir postür olarak kabul edilir. Amaca tam olarak hizmet edemez, ayrıca kasların gereksiz miktarda kasılmasına neden olur. Kötü postürün görünüşü güzel olmayıp, ister hareket yapmak, ister bir hareketi devam ettirmek için olsun gerekenden fazla kasılma olması, hem hareketin hem de postürün yetersizliğine ve gereksiz enerji harcanması ile yorgunluğa neden olur . Ayrıca vücut simetrisinin bozuk olması (kötü postür) kasları, kemik ve diğer yapıları aşırı çalıştırarak ciddi problemlere neden olmaktadır.